tisdag 13 april 2010

Möte på tomten

Idag hade vi långlunch tillsammans med entreprenören och arkitekten som ritat "vårt hus". Ett bra möte där vi först träffades på tomten och därefter fortsatte med lunch på Mötesplats Verkö. Under mötet diskuterade vi bland anant lämplig markhöjd och kom fram till att förslaget i våra bygglovshandlingar är lämpligast, möjligtvis en decimeter högre, men det är helt enligt detaljplanen. Det var roligt att höra hur arkitekten tänkte då han reflekterade över konsekvenser som vi själva nog inte funderat så mycket på men som är av stor vikt. Vidare så diskuterade vi bland annat färgsättningen på huset och vägen framåt. Vi bestämde att vi ska träffas nästa vecka för att planera vidare.

Vårt uppgift nu är att ta in offerter på markarbetet.

En bild på tomten från oktober 2009